JUNIOR KONZULTANT/KA HCM – pozícia vhodná aj pre absolventa/ku VŠ

Pozícia zahŕňa nasledovné činnosti:
• Podpora pri implementácii riešení v oblasti manažmentu ľudských zdrojov a HCM procesov
• Podpora užívateľov zákazníka pri produktívnej prevádzke
• Aplikácia legislatívnych zmien na základe zadania a pod dozorom tútora
• Pravidelná mesačná podpora zákazníkov s nahrávaním legislatívnych aktualizácií podľa pokynov tútora
• Testovanie zmien a ladenie chýb, podpora pri nasadzovaní
• Hľadanie a oprava nájdených chýb a hlásení na portáli podpory
• Tvorba užívateľskej dokumentácie
• Participácia na interných projektoch spoločnosti
• Spolupráca so SAP tímom

Požadované odborné znalosti a skúsenosti:
• Záujem o personalistiku a mzdy, znalosť HR procesov výhodou
• Orientácia v IT oblasti a záujem pracovať vo sfére informačných technológií
• Záujem o nové technológie a software
• Schopnosť analyticky uvažovať a navrhovať riešenia, odprezentovať ich a byť schopný/á o nich diskutovať
• Dobré komunikačné schopnosti
• Základná znalosť SAP - výhodou

Jazykové znalosti a ostatné požiadavky:
• Aktívna znalosť anglického jazyka (pracujeme na projektoch, kde je potrebné komunikovať s cudzincami), nemecký a maďarský jazyk výhodou
• MS Excel, MS Word, MS PowerPoint – pokročilý
• Ochota cestovať (vodičský preukaz sk. B alebo verejná doprava)

Miesto výkonu práce:
• Komárno alebo Bratislava alebo home office
• V prípade juniorskej pozície preferujeme on-site (na mieste) počas doby zácviku a aktívneho vedenia tútorom, nie je však podmienkou.

Čo ponúkame:
• Partia príjemných a šikovných ľudí, ktorých baví, čo robia
• Podpora inovátorstva a priestor skúšať nové technológie
• Práce s modernými aplikáciami a technológiami a zázemie konzultantskej spoločnosti
• Dlhodobé projekty u zaujímavých zákazníkov
• Sebarealizácia a odborný rast


Prosíme kandidátky a kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby poslali C.V. a optimálne aj motivačný list na e-mail info@informa.sk spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnostiach INFORMA a.s. a MIBCON SK s.r.o. v tomto znení:

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov: Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnostiam INFORMA a.s., so sídlom Ulica gen. Klapku 23, Komárno 945 01, IČO: 34 140 352, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka číslo 190/N (ďalej len INFORMA) a MIBCON SK s.r.o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 55630/B (ďalej len “MIBCON“) a súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých INFORMA a MIBCON, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny MIBCON, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.


Otázky a odpovede pre juniora/ku alebo absolventa/ku, ako to bude vyzerať, keď sa stanete členom / členkou nášho tímu.


Otázka: Čím sa budem zaoberať v práci, keď už prácu konzultanta budem ovládať?
INFORMA: SAP HCM konzultant realizuje nasadenie modulu HR/HCM na produktívnu prevádzku a následne podporuje kľúčových užívateľov u zákazníkov. Na začiatku projektu sa budete podieľať na analýze zákazníckych požiadaviek. To znamená komunikovať so zákazníkom, klásť otázky, získavať informácie, overovať a potvrdzovať si, čo nie je z dodaných podkladov zrejmé. Potom navrhnete ako nastaviť biznis procesy a popíšete funkčné nastavenia HR/HCM v cieľovom koncepte. Po schválení zákazníkom pokračujete implementáciou (nastavovaním = customizáciou systému). Čo nastavíte, to je potrebné otestovať. Kľúčového užívateľa vyškolíte a naučíte s modulom HR/HCM pracovať. Pripravíte technickú a užívateľskú dokumentáciu. Po nasadení modulu HR do produkcie podporujete kľúčových užívateľov zákazníka, tzn. pomáhate im napr. s nahrávaním legislatívnych updateov, vysvetľujete, opravujete, nastavujete a pomáhate s dennou rutinnou prácou a tak dokola 😊

Otázka: V akých technológiách alebo tool-och budem pracovať a rozvíjať sa?
INFORMA: Pracujeme s najmodernejším software-om v oblasti ľudských zdrojov SAP ERP (ECC 6.0), so SAP S/4 HANA a v Prahe máme divíziu zameranú len na SuccessFactors.

Otázka: Ako budú vyzerať moje prvé mesiace v INFORMA?
INFORMA: Budú sa Vám venovať 2 mentori (Maroš a Michal). Strávite spolu čas vysvetľovaním, učením sa, zoznamovaním sa so systémom SAP a HCM modulom. Začnete postupne malými, pravidelne sa mesačne opakujúcimi, úlohami pre zákazníkov. Náročnosť úloh sa bude stupňovať, preto bude dôležité, aby ste pracovali dôsledne, samostatne a systematicky. Určite počítajte so samoštúdiom, je súčasťou našej práce, či ste junior alebo prácu konzultanta HCM alebo iných modulov SAP robíte napr. 20 rokov. Významný podiel našich aktivít realizujeme remote.

Otázka: Čím budete pre INFORMA užitočný alebo užitočná?
INFORMA: Zvedavosťou, keď sa budete chcieť dozvedieť stále viac, vytrvalosťou sa stále učiť nové veci a presnosťou, to v prípade HCM je naozaj dôležité. Potrebujeme vás na posilnenie kapacít tímu (máme priveľa práce a potrebujeme ju rozdeliť medzi viacerých ľudí).

Otázka: Aká firma je INFORMA? 😊
INFORMA: V prvom rade - stabilná, vznikla v roku 1996, tak už má niečo za sebou. Pokojne, sú v nej mladí, v strednom veku aj starší, skúsení kolegovia. INFORMA je súčasťou MIBCON Group (pozostáva zo 7 firiem, v ktorých celkom pracuje cca 200 ľudí). Na Slovensku má INFORMA sesterskú spoločnosť MIBCON SK. Tvoria spolu spoločnosť MIBFORMA. Spolu je nás 25 v tíme na Slovensku. V INFORMA je príjemne. Sídli v súkromnej budove uprostred pokojnej časti Komárna. V areáli firmy máme vlastné parkovisko. V budove je dostatok miesta pre všetkých. Oproti sídlu firmy je reštaurácia, kde všetci spolu chodíme obedovať. Aktuálne máme 2 HCM konzultantov a vy budete 3. Obaja budú Vaši mentori.

Vo voľnom čase kolegovia jazdia radi na bicykloch a zapájame sa do projektu Do práce na bicykli. Nájdete u nás aj takých, čo majú radi motorky, hudbu, a ešte všeličo iné.