SAP KONZULTANT/KA HCM

Pozícia zahŕňa nasledovné činnosti:
• Analýza potrieb, cieľov a procesov zákazníka, spolupráca na návrhu a design business procesov, konfigurácia riešenia SAP Human Capital Management (ďalej len HCM)
• Implementácia SAP HCM a podpora produktívnej prevádzky SAP HCM
• Realizácia zákaznícky špecifických riešení v oblasti SAP HCM (personalistika a mzdy, časový manažment, rozvoj personálu a p.)
• Testovanie zmien a podpora pri nasadzovaní zmien na základe dohodnutých štandardov so stranou zákazníka
• Hľadanie a oprava nájdených chýb a hlásení na portáli podpory
• Realizácia školení a odborné poradenstvo pre kľúčových užívateľov
• Tvorba technickej a užívateľskej dokumentácie

Požadované odborné znalosti a skúsenosti:
• Skúsenosti s prácou konzultanta/ky SAP HCM, ideálne modulov OM, PA, PY, TM, orientácia v ABAP prostredí, prípadne znalosť SAP TRV výhodou
• Aspoň 3 roky praxe v oblasti implementácie a podpory prevádzky SAP HCM, skúsenosti so SAP SuccessFactors výhodou
• Znalosť HR procesov (personalistika a mzdy)
• Orientácia v IT oblasti a záujem o nové technológie
• Schopnosť riešiť problémy, analyticky uvažovať a komunikovať so zákazníkom

Jazykové znalosti a ostatné požiadavky:
• Aktívna znalosť anglického jazyka (pracujeme na projektoch, kde je potrebné komunikovať len v cudzom jazyku AJ alebo NJ), nemecký jazyk výhodou
• Ochota cestovať (vodičský preukaz sk. B alebo verejná doprava)

Miesto výkonu práce:
• Komárno alebo Bratislava alebo home office

Čo ponúkame:
• Partia príjemných a šikovných ľudí, ktorých baví, čo robia
• Podpora inovátorstva a priestor skúšať nové technológie
• Prácu so zaujímavými aplikáciami a technológiami a zázemie stabilnej IT konzultantskej spoločnosti
• Dlhodobé projekty u zaujímavých zákazníkov
• Sebarealizácia a odborný rast


Prosíme kandidátky a kandidátov, ktorí prejavili záujem o pracovnú pozíciu, aby poslali C.V. a optimálne aj motivačný list na e-mail info@informa.sk spolu so súhlasom s uchovaním osobných údajov v spoločnostiach INFORMA a.s. a MIBCON SK s.r.o. v tomto znení:

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:
Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnostiam INFORMA a.s., so sídlom Ulica gen. Klapku 23, Komárno 945 01, IČO: 34 140 352, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka číslo 190/N (ďalej len INFORMA) a MIBCON SK s.r.o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 55630/B (ďalej len “MIBCON“) a súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých INFORMA a MIBCON, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny MIBCON, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.