Kontakt

Sídlo spoločnosti

INFORMA a.s.
Ulica gen. Klapku 23
945 01 Komárno

IČO: 34140352
DIČ: 2020400789

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 190/N

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu

Napíšte nám