Služby a riešenia

V akých oblastiach vám vieme pomôcť

Sme skúsený tím konzultantov a vývojárov, ktorý má IT poradenskú prax z výrobných firiem aj iných sektorov. Ponúkame služby v nasledujúcich oblastiach:

Implementácia SAP S/4HANA

Zrýchlenie prenosu informácii a náročnejšie požiadavky zákazníkov pozmenili podnikateľské prostredie. Rozhodnutia prijímame v reálnom čase, a práve preto potrebujeme riešenia, ktoré zabezpečujú komplexný prehľad nad celým obchodným procesom.
SAP S/4HANA je postavená na najpokročilejšej in-memory computing platforme súčasnosti a je určená na jednoduché fungovanie v zložitých obchodných podmienkach.
O našich reálnych skúsenostiach s konverziou SAP ERP na SAP S/4HANA v spoločnosti SAM sa môžete dozvedieť v našej prezentácii.

Rollout SAP

Chcete znížiť náklady a optimalizovať prácnosť rollout projektov? Jedná sa o špecifický spôsob implementácie SAP ERP a S/4HANA systémov v medzinárodných spoločnostiach, kde sa príslušná časť globálnych procesov a nastavení podľa tzv. global template zo systému materskej firmy v rovnakej podobe nasadí aj na systémy dcérskych spoločností. Cieľom je štandardizovaná integrácia členov skupiny do jednotného systému so spoločnou databázou. Medzinárodné skúsenosti našich konzultantov a overené analytické metódy našej MIBCON skupiny zaručia efektívnu analýzu lokálnych legislatívnych požiadaviek a prispôsobenie globálnych nastavení v oblastiach procesov financií (SAP FI), kontrolingu (SAP CO), investičného majetku (SAP FI-AA), materiálového manažmentu (SAP MM), predaja a distribúcie (SAP SD), výroby (SAP PP), údržby (SAP PM), personalistiky (SAP HCM), projektového riadenia (SAP PS) a ďalších.

Support

Poskytujeme služby podpory systémov SAP ERP a S/4HANA na základe zmlúv o poskytovaní servisných služieb (Service Level Agreement – SLA):

• riešenie systémových incidentov
• podporu 2. a 3. úrovne (2nd, 3rd level support)
• zvýšenú podporu (hypercare) počas nábehu nového informačného systému
• rozvoj alebo zmeny existujúcej funkcionality systému podľa požiadaviek zákazníka

Vždy nájdeme ideálne riešenie, či kombináciu služieb podpory práve pre vás. Zostavíme vám tím konzultantov a vývojárov na mieru.

Využívame širokú vedomostnú bázu (knowledge base) skupiny MIBCON. Máme hlboké znalosti vnútorného usporiadania systému, preto sme schopní navrhnúť a rýchlo realizovať vylepšenia vašich procesov tak, aby sme odstránili zdroje opakujúcich sa incidentov. Náš helpdesk systém zaručí efektívny manažment užívateľských požiadaviek a uľahčí vzájomnú komunikáciu pri ich riešení.

Výrobné firmy

Dodávame komplexné riešenie pre výrobné podniky postavené na SAP ERP alebo SAP S/4HANA. Optimalizujeme výrobné procesy s maximálnym možným využitím poskytovaných funkcií procesov plánovania výroby (SAP PP) a úzko integrovaných procesov kontrolingu (SAP CO), predaja a distribúcie (SAP SD) a riadenia projektov (SAP PS).
Vďaka hlbokým znalostiam integračných väzieb systému sme schopní navrhnúť a rýchlo realizovať konkrétny vývoj, podľa vašich potrieb v prostredí ABAP, Fiori, SAP SCP a ďalších.

Personalistika a mzdy

Poskytujeme služby súvisiace s implementáciou, podporou produktívnej prevádzky, zapracovávaním legislatívnych zmien a ďalším rozvojom štandardných a zákazníckych riešení postavených na SAP ERP HCM on-premise verzii systému, cloudového riešenia SAP SuccessFactors v rôznych scenároch ich vzájomnej integrácie ako Talent Hybrid, Side-by-Side, Core Hybrid a Full Cloud.
Balík riešení SAP v oblasti Ľudských zdrojov ponúka globálne riešenia a zároveň lokalizáciu, ktorá umožňuje úplný legislatívny súlad - pre základnú personalistiku, spracovanie miezd, sledovanie času, správu benefitov, ako aj pre ďalšie komponenty v oblasti Talent manažmentu, ako sú nábor, zaškolenie, výkon, odmeňovanie, vzdelávanie, nástupníctvo a rozvoj zamestnancov.

Údržba

Dodávame štandardné implementácie, rollouty aj na mieru „ušité“ riešenia pre oblasť údržby a opráv (SAP PM), s integráciou na externé aplikácie ako GIS, DCS a SCADA systémy, hlavne pre výrobné spoločnosti a podniky v oblasti energetiky, rovnako napr. aj pre ozbrojené zložky SR. Na zefektívnenie realizácie údržby vyvíjame aj mobilné aplikácie na platforme Fiori.

SAP SCP

Skupina MIBCON sa stala strategickým partnerom SAP pre oblasť cloudu. SCP (SAP Cloud Platform) je technológia, ktorá v sebe obsahuje zmeny a inovácie už ako službu.
Pri prechode na SAP S/4HANA a SAP S/4HANA Cloud navrhujeme ako súčasť riešenia aj SAP Cloud Platform. Zameriavame sa na individuálne rozšírenie štandardizovaného systému SAP S/4HANA Cloud, ďalej na podporu „šikovných procesov“ a zníženie režijných a prevádzkových nákladov. Inovácie existujúcich procesov od výroby cez Priemysel 4.0 až po logistické a finančné procesy za pomoci strojového učenia, automatizácie, hybridných integrácií atď.

SAP Cloud Platform vám ďalej umožní využitie moderných aplikácií bez potreby upgradu vášho existujúceho systému, či vývoj vlastných Fiori aplikácii bez investícií do hardvéru.

SAP FIORI

Pomôžeme vám naplno využívať potenciál business funkcií SAP ERP vďaka štandardným SAP Fiori aplikáciám pre širokú škálu podnikových procesov (financie, personalistika, predaj, reporting pre vrcholový manažment ... atď). Začneme spolu s inštaláciou štandardných Fiori aplikácií a ich napojením do existujúcej štruktúry SAP. Štandardné Fiori aplikácie môžeme rozširovať a upraviť v súlade s vašimi požiadavkami alebo vyvinúť novú zákaznícku Fiori aplikáciu.

Vývoj na mieru

Vždy využívame hlavne štandardnú funkcionalitu systému. Pokiaľ sú však požiadavky zákazníka špecifické, potom je náš tím pripravený vyvíjať riešenie podľa vašich predstáv a potrieb. Môže sa jednať o základný workflow, či komunikačné rozhranie (IDoc, RFC, oData a iné).
Ponúkame aj vývoj riešení v prostredí ABAP, JavaScript, C#, ASP.NET, Xamarin, SQL, či už pre platformu Windows, WEB alebo mobilné aplikácie.

Bázová podpora SAP

Poskytneme vám bázovú podporu a konzultácie počas celého životného cyklu systému:

• Implementácie a Rollouty
• Import support a enhancement packageov
• Upgrade systému
• Konverzia ERP systému na SAP S/4HANA
• Kópia systému
• Migrácia databáz
• Správa systému, monitorovanie
• Profylaxia a meranie výkonnosti systému